Kako da pošaljem pismo od Djeda Božićnjaka?

Potrebno je, na ovom portalu, popuniti obrazac za kreiranje pisma. Klikom na veliki crveni gumb krećete u proces kreiranja pisma u tri koraka.Koliko košta pismo Djeda Božićnjaka i koliko dugo putuje?

Cijena usluge slanja pisma iznosi 35.00 kn i u nju je uračunata poštarina (obična poštanska pošiljka). Ako izaberete ovu uslugu, pismo bi trebalo stići na Vašu adresu u roku od četiri dana nakon uplate. Druga mogućnost jest izabrati „prioritetno pismo“ čija je cijena 39 kn te s njom pismo stiže nešto brže nego obična poštanska pošiljka.Što ako moje pismo ne stigne?

Pisma se šalju Poštom te stoga, usprkos odličnoj organizaciji i dobrom funkcioniranju poštanskog prometa u Hrvatskoj, postoji minimalna mogućnost da poštanska pošiljka zakasni ili ne stigne na odredište.
Mi smatramo da pismo treba stići za maksimalno 5 RADNIH dana te, ako pismo nije stiglo u tom roku prihvaćamo reklamaciju. Za početak, provjerit ćemo status pošiljke. Ukoliko se pismo „izgubilo“, u dogovoru s Vama, šaljemo Vam novo o našem trošku.Kada je najbolje poslati / naručiti pismo?

Bitno je da pismo stigne što ranije, da kod djeteta izazove snažan osjećaj vjerovanja u Djeda Božićnjaka, iščekivanja, preispitivanja vlastitog ponašanja (zašto je Djed Božićnjak u pismu napisao da sam bio dobar) i sl. Ako pismo stigne relativno kasno, tek nekoliko dana prije Djeda Božićnjaka, djetetu skraćujete doživljaje i dojmove te povećavate mogućnost da pismo „zakasni“, stigne poslije Djeda Božićnjaka (zbog tradicionalnih blagdanskih gužvi u poštanskom prometu) i da zbog toga "čarolija" bude uništena.
Bit je da iščekivanje Božića i Nove godine bude jednako lijepo kao i njihov dolazak.

Kako da naručim pismo kad imam više djece?


Pisma na našem portalu su namijenjena isključivo pojedincima, a ne skupini i zajednici te iz tog razloga nije moguće kreirati jedno pismo za više djece.
Razlog ovome je karakter Djeda Božićnjaka koji i darove donosi svakom djetetu pojedinačno. Svako dijete je posebno i zaslužuje posebnu Djedovu pažnju.
U pismu se Djed obraća djetetu osobno, po imenu. Navodi njegove osobne vrline i dobra djela za koje je dijete zaslužno (to nije moguće u slučaju skupine) kao i dječje želje koje će Djed Božićnjak ostvariti u obliku darova ispod bora.

Dakle, ne postoji mogućnost da se u jednom pismu spomene dvoje ili više djece.

Kako bismo riješili problem roditelja koji imaju dvoje i troje djece, kreirali smo tri različita tipa pisma, kako dvoje djece ne bi dobili isti osnovni tekst pisma. Međutim, oni koji naručuju samo jedno pismo za jedno dijete, nemaju mogućnost izbora jednog od tri tipa pisma.

S druge strane, roditelj (ili tko god), kad izvrši narudžba jednog pisma tek na kraju tog procesa, ima priliku kliknuti na gumb na kojemu piše „Naručite drugo, drugačije pismo...“ i tako dalje.

Jedino o čemu naručitelji moraju voditi računa jest da narudžbu više tipova pisama moraju izvršiti serijski, jedno za drugim. Dakle, mora se voditi računa da ne istekne proces narudžbe jer će u tom slučaju sustav opet krenuti od prvog tipa pisma.